Om Den store reisen

Den store reisen

Velkommen til Den Store reisen

Den Store Reisen er et nytt og spennende bibelaktivitetsopplegg for barn 7–12 år.

Alle barn som deltar i Den Store Reisen, blir invitert til å dra med en annen kristen – en egen reiseleder – slik at de i en periode kan «reise» sammen gjennom Bibelen og livet.

Den Store Reisen utruster barna til å utforske 100 bibelhistorier, diskutere emner som har med tro å gjøre, og oppdage den store bibelfortellingen sammen med deg.

Er du klar til å ta utfordringen? I så fall kan du lese videre.

Den store reisen har tre komponenter:

 

1. Den Store Reisen: boken

De 100 bibelavsnittene i E100 for voksne er delt inn i 20 kapitler eller «stopp». Hvert av stoppene inkluderer fem bibelfortellinger.

Boken Den Store Reisen gir deg redskaper til å utforske en av de fem historiene grundig. De fire andre bibelfortellingene blir enkelt presentert i boken, men du kan finne ekstrastoff på nettsiden.

Hvert «stopp» begynner med et lite bilde som presenterer fortellingen; noen spørsmål som setter deg i gang, en tidslinje som hjelper deg å forstå hvor i Bibelen dette skjer, når vi ser Det gamle og Det nye testamentet som en helhet.

Bla om og finn et litt større bilde og 10–15 vers fra Bibelen. Disse kan dere lese sammen. For å hjelpe deg å plassere disse versene i den store bibelfortellingen, finner du avsnitt som forklarer «dette har skjedd…» og «dette hendte siden…»

Hva er det neste du vil utforske? Den Store Reisen gir deg valgmuligheter. På motstående side kan du velge å utforske bibelhistorien på flere måter.

Du kan finne ut mer med Utforsk Bibelen; undre deg over bibelfortellingen sammen med barna i Snakk sammen; lær fakta med Visste du dette?, Prøv dette! og Snakk med Gud.

Eller du kan brette ut dobbeltsiden med det store fargebildet der du kan finne alle fem bibelhistoriene i dette stoppet.

Her kan dere finne igjen alle de små bildene – og oppdage mye, mye mer når dere ser alle bildene sammen.

Brett sammen det store bildet igjen og bla om. Der finner du flere bibelhistorier som hører med på dette stoppet. Finne dem igjen på det store bildet, svar på spørsmålene sammen. Så klikker du på Stoff til nedlasting for GT eller NT her på nettsiden for å finne ut mer.

 

2. Nettstedet Den Store Reisen: online for Reiseledere

Siden du allerede er inne på denne websiden, vet du selvfølgelig hvor du finner den og hva det er mulig å laste ned.

Men i tilfelle du ikke har gjort deg kjent med hele nettstedet, kan du se i listen under hva du kan finne.

  • En introduksjon til Den Store Reisen: alt om reisen og din reiselederrolle: Å være reiseleder
  • Hvordan Den Store Reisen fungerer: ekspertråd og ideer for å få best mulig utbytte av Reisen – og få fullt utbytte av mulighetene opplegget kan tilby for å utforske Bibelen sammen: For reiselederen
  • Å ta Den Store Reisen sammen, til 20 reisemål: Flere ideer og detaljer i tråd med det du oppdager i boka Den Store Reisen. Hvert stopp gir deg bakgrunnsstoff til bibelfortellingene; forslag til hva dere kan oppleve sammen på reisen, kreative måter å be på, noe å undre seg over sammen og spørsmål å svare på eller diskutere. Stoff til nedlasting GT (Det gamle testamentet) og Stoff til nedlasting NT (Det nye testamentet).

Det er et stort privilegium å være bibel-reiseleder for et barn som møter Gud og utforsker Bibelen, men det kan være litt skremmende også! Vi har lagt til rette dette materialet online for deg som er reiseleder, slik at du kan føle deg trygg og kompetent når du samtaler med barnet, stimulerer til refleksjon og deler oppdagelser fra de fem lesningene i hvert stopp. Informasjonen på dette nettstedet vil hjelpe deg som reiseleder til å få best mulig utbytte av disse samtalene, og det forholdet du utvikler med «ditt» barn.

 

3. Den Store reisen: online for barn

Mens du leser gjennom boken  Den Store Reisen, vil du oppdage et det er flere ressurser her på nettstedet. Mønster og maler for å oppdage enda mer av fortellingen. Du vil finne maler i full størrelse til formingsoppgavene, et kart eller kanskje et intervju å lese. Du vil også finne bonusmateriale.

Den Store Reisen:  De 100 bibelfortellingene 

1 Gud skaper verden
De første menneskene 1. Mosebok 2,15–22
Syndefallet 1. Mosebok 3,1–13
Storflommen 1. Mosebok 6,17 – 7,5
Guds løfte til Noah 1. Mosebok 9,8–17
Babels tårn 1. Mosebok 11,1–9
2 Guds familie
Tid for å dra 1. Mosebok 12,1–9
Guds løfte til Abram 1. Mosebok 15,1–7
Gud holdt det han lovte 1. Mosebok 21,1–8
Ikke alene 1. Mosebok 28,10–16
De ble venner igjen 1. Mosebok 33,1–11
3 Fra vondt til godt!
Solgt! 1. Mosebok 37,17b–28
Fengsel og forfremmelse 1. Mosebok 41,14–16,28–39
Brødrene møtes igjen 1. Mosebok 42,1–8
Tilbake til Egypt 1. Mosebok 43,1–14
Sammen igjen! 1. Mosebok 45,1–15
4 Moses
Moses blir født 2. Mosebok 2,1–10
Gud snakker til Moses 2. Mosebok 3,1–10
Ingen utvei! 2. Mosebok 11
Fri til å dra! 2. Mosebok 12,21–28,50,51
Gjennom havet! 2. Mosebok 14,15–29
5 Ledet av Gud
Guds bud 2. Mosebok 20,2–8,12–17
Gullkalven 2. Mosebok 32,1–14
Josva Josva 1,1–11
Over Jordan Josva 3,9–17
Jeriko faller Josva 6,6–20
6 Guds helter
Folket er ulydig Dommerne 2,11–19
Debora Dommerne 4,4–16
Gideon Dommerne 7,7–21
Samson Dommerne 16,23–30
Rut Rut 2,1–12
7 Guds folk
Samuel hører på Gud 1. Samuel 3,1–10
Kong Saul 1. Samuel 9,15 – 10,1
David og Goliat 1. Samuel 17,41–50
David og Saul 1. Samuel 24,1–12
Kong David 2. Samuel 7,1–13
8 Problemer!
David angrer 2. Samuel 12,1b–13a
Salomo er klok 1. Kongebok 3,16–28
Salomos tempel 1. Kongebok 8,17–30
Elia og profetene 1. Kongebok 18,30–39
Jerusalem blir tatt 2. Kongebok 25,1–11
9 Salmer og ordspråk
Den gode hyrden Salme 23
Tilgi meg! Salme 51,1–13
Lovsyng Herren! Salme 103,1–14
Bli klok Ordsp 3,1–8
Gud gir råd Ordsp 16,1–9
10 Sendt av Gud
Jesaja Jesaja 53,1–12
Jeremia Jeremia 1,4–10
Daniel Daniel 6,11–23
Jona Jona 1,15–17; 3,1–10
Malaki Malaki 3,1.13–18; 4,2
11 Jesus, Guds Sønn
En av oss Johannes 1,1–14
Tro det umulige! Lukas 1,26–38
Gode nyheter! Lukas 2,8–20
Veirydderen Lukas 3,2b–16
Kjenn din motstander Matteus 4,1–11
12 Jesus forteller
Lys og salt Matteus 5,3–16
Snakk med Gud! Matteus 6,5–15
Guds rike Matteus 13,31–33.40–46
Den gode samaritan Lukas 10,25–37
Mistet og funnet Lukas 15,1–10
13 Jesus gjør under
Mat til 5000 Lukas 9,10–20
Jesus går på vannet Matteus 14,22–33
En blind får se Johannes 9,1–11
En syk mann blir frisk Markus 5,1–13
Lasarus lever! Johannes 11,38–44
14 Guds store plan
Det siste måltidet Lukas 22,14–23
Jesus i retten Johannes 18,28–40
Jesus dør Johannes 19,16–30
Jesus lever! Johannes 20,11–20
Himmelfarten Apostlenes gjerninger 1,1–11
15 De første kristne
Den hellige ånd kommer Apostlenes gjerninger 2,1–13
Peter Apostlenes gjerninger 3,1–10
Stefanus Apostlenes gjerninger 6,8–15
Filip Apostlenes gjerninger 8,26–40
Kornelius Apostlenes gjerninger 10,23b–33
16 Evangeliet til alle
Saulus møter Jesus Apostlenes gjerninger 9,1–12
Gud bruker mennesker Apostlenes gjerninger 14,8–22
Alle må få høre Apostlenes gjerninger 15,4–16
Noen venter Apostlenes gjerninger 16,6–15
Trygg i fare Apostlenes gjerninger 27,20–26.39–44
17 Guds barn
Det gjorde Gud Romerne 8,28–39
Åndens frukt Galaterne 5,22–26
Godt rustet Efeserne 6,10–17
Vær glad! Filipperne 4,4–9
Ikke gi opp! Kolosserne 1,21–23a
18 Leve slik Gud vil
En god leder 1. Timoteus 3,1–13
Guds soldater 1. Timoteus 6,11–19
Guds medarbeidere 2. Timoteus 2,14–26
Guds Ord 2. Timoteus 3,10–17
Alltid beredt 1. Tessaloniker 5,1–11
19 Følge Jesus
Ekte kjærlighet 1. Korinter 13,1–13
Et nytt menneske 2. Korinter 5,14–21
Levende steiner 1. Peter 2,1–10
Tro det – gjør det Jakob 2,14–26
Elsk hverandre! 1. Johannes 4,7–21
20 Sammen hos Gud
Det Johannes så Johannes’ åpenbaring 1,9–20
«Kjærlig hilsen Jesus» Johannes’ åpenbaring 3,10–22
Hvem vinner? Johannes’ åpenbaring 7,9–17
Klart til fest! Johannes’ åpenbaring 19,5–10
Alt blir nytt Johannes’ åpenbaring 21,1–7

Del dine tanker om dette!